Nu införs besöksförbud på länets sjukhus

Besöksförbud införs nu på alla tre sjukhus i Region Örebro län. ”Undantag kan dock göras för svårt sjuka patienter”, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.
Sedan i torsdags har arbetet med att begränsa effekten av coronasmittan och minska takten i smittspridningen ändrat fokus. Enligt Folkhälsomyndigheten är det inte enbart de som har varit i riskområden eller träffat någon som har insjuknat som kan vara smittade. Även andra personer med luftvägssymtom kan vara smittade av coronaviruset. Det här beror på att det finns en samhällsspridning i flera länder i Europa och tecken på spridning i samhället även i en del regioner i Sverige.Som en följd av detta inför nu Region Örebro län besöksförbud på alla vårdavdelningar på Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.- Vi tar för tillfället inte emot några besök från anhöriga. Undantag kan dock göras för svårt sjuka patienter om besökaren inte har luftvägssymtom. Besöksförbudet inför vi för att minska risken för att de som vårdas på sjukhus smittas av covid-19, säger Gunlög Rasmussen.Samma rekommendationer har gått ut till alla kommuner i Örebro län. Gunlög Rasmussen menar dock att det kan finnas andra skäl till undantag på vårdboenden. Det kan till exempel gälla äldre som av sociala skäl är mycket beroende av att en anhörig hälsar på. Samtliga besökare måste dock vara fria från luftvägssymtom.- Är man osäker kan man rådgöra med personalen på respektive vårdinrättning, säger Gunlög Rasmussen.