Landshövdingen besöker Suzuki i Garphyttan – få näringslivets syn på coronaviruset

I morgon, tisdag, kommer landshövding Maria Larsson att göra ett inplanerat studiebesök vid fjäderstålstillverkaren Suzuki Garphyttan. En ny punkt på agendan vid besöket har kommit upp: Näringslivets situation med anledning av coronaviruset.

-Basen för länets industriella position är ju just klassiska företag som Garphytte Bruk, numera Suzuki Garphyttan. Att lyssna på deras framtidsutsikter är viktigt, säger Maria Larsson. Men i det läge som Covid-19 har satt landet i så är det lika angeläget att ta sig tid för att lyssna på näringslivets situation i skuggan av viruset.