Beslutat: Örebro kommun stänger gymnasieskolorna och vuxenutbildningarna

Örebro kommun har i dag beslutat att från och med i morgon stänga alla gymnasieskolor och vuxenutbildningar i kommunens regi. Läs mer här:

Gymnasieskola

Med anledning av Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation kommer undervisningen på våra kommunala gymnasieskolor ske på distans från och med 19 mars. Gymnasieskolorna har en undervisningsfri dag 18 mars. Skolans lokaler kommer tills vidare att hållas stängda för eleverna.

Vuxenutbildning

Med anledning av Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation kommer undervisningen på Komvux ske på distans från och med 18 mars. Skolans lokaler kommer tills vidare att hållas stängda för eleverna.

Ytterligare information:

https://www.orebro.se/kommun–politik/kris–sakerhet/krisberedskap/information-med-anledning-av-coronaviruset.html