Öbo bjuder företag på två månaders hyra

Örebrobostäder AB har beslutat att ge två månadsfria hyror (april och maj) till utsatta företagare som står i en svår och oöverblickbar ekonomisk situation. Om det därmed kan hjälpa några av lokalhyresgästerna att ta sig igenom en ekonomisk kris, är det i det långa loppet gynnsamt för alla parter. Insatsen gäller för ÖBO och Västerportens lokalhyresgäster.

-Vi står inför en unik situation och den här insatsen är något vi normalt inte skulle drömma om att göra. Men, nu står vi här med en stor grupp företagare som är i en akut ekonomisk kris och om vi stöttar dem nu så har vi igen det senare, när vi slipper leta nya lokalhyresgäster, riskerar att få långvariga hyresförluster och kanske behöver anpassa våra lokaler till nya ägare. Vi tror att åtgärden i det långa loppet kommer att gynna både oss, företagarna och örebroarna, säger Ulf Rohlén, vd på ÖrebroBostäder.

källa: Öbo

,