Kartlägger föräldrar med samhällsviktiga funktioner – om skolor och förskolor stängs

På grund av coronaviruset förbereder Örebro kommun för att kunna säkra samhällsviktiga funktioner genom att erbjuda förskola och fritidshem även vid personalbrist eller eventuella nationella beslut om att stänga förskolor och skolor. Information kommer att skickas ut till alla vårdnadshavare som har barn på förskola eller skola. Via en e-tjänst ombeds vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner att anmäla behov av plats på förskola eller fritidshem för sina barn.

Just nu finns det inga planer på att stänga förskolor och grundskolor. Men för att vara väl förberedda behöver kommunen ta reda på hur många barn i förskolor och fritidshem som har vårdnadshavare med yrken som klassas som samhällsviktiga funktioner.

– E-tjänsten blir ett av många verktyg för att kunna hantera både personalbrist och eventuella beslut om stängning av förskolor och skolor. Vårt fokus är att säkra stödet till våra medborgare och förhindra smittspridning. Örebroarna kan känna sig trygga i att vi klarar vårt uppdrag, säger Mikael Carstensen, programdirektör för barn och utbildning i Örebro kommun.

– Det här är ett läge vi aldrig ställts inför men Örebro kommun jobbar för att ligga steget före så långt vi kan. Därför förbereder vi för eventuella tuffa prioriteringar av vilka som ska erbjudas förskola och fritidshem. Vi kommer självklart att ha med barnperspektivet när vi gör de prioriteringarna. Vi kommer att så långt det är möjligt ta hänsyn till om det finns barn som av olika skäl behöver vara i förskola eller på fritidshem. Vi ska också hjälpas åt att försöka ha så många verksamheter som möjligt öppna, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd och ordförande programnämnd barn och utbildning Örebro kommun.

källa: Örebro kommun

,