Säkert vårtecken: Sopar bort grus och sand från gatorna i Örebro

Nu har Örebro kommun börjat arbetet med att sopa bort grus och sand från gatorna.

– För att sandupptagningen ska fungera effektivt och för att vi ska kunna hålla den preliminära tidplanen är det viktigt att fastighetsägare och villaägare, i god tid innan vi planerar att komma till deras område, sopar ut sanden som ligger på trottoaren. Det är också viktigt att vara noga med att parkera rätt och tänka på att det kan förekomma tillfälliga parkeringsregler. De örebroare som har garage eller infart får gärna parkera där, säger Jonas Harrysson, gruppchef på Tekniska förvaltningen.