Sex av tio företag har minskad orderingång

60 procent av företagen i Mälardalen har en minskad orderingång till följd av coronaviruset. Däremot har de flesta på olika sätt kunnat parera störningar i materialtillförsel och produktionen hittills, men en fjärdedel uppger att de har stora problem. Det framgår av den företagsenkät som Handelskammaren Mälardalen har genomfört.

Enkäten har skickats ut till Handelskammaren Mälardalens 800 medlemsföretag i Örebro län, Västmanlands län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Sammanställningen kommer att delges både de offentliga regionala näringslivsföreträdarna som handelsminister Anna Hallberg.