Örebroporten ökar investeringstakten – tidigarelägger planerade arbeten

”Det är angeläget att Örebroporten i ett svårt läge gör vad som är möjligt för att mildra negativa effekter för företagare och medborgare och därför presenterar vi olika satsningar och insatser som vi bedömer viktiga just nu”, säger Lennart Bondeson, styrelseordförande i Örebroporten.

”Örebroporten kraftsamlar i dessa tuffa tider på att vara särskilt bra på vårt uppdrag, att utveckla hållbara miljöer som stärker Örebro. Vi välkomnar också initiativ till fler samarbeten än de vi presenterar idag”, säger Jeanette Berggren, VD Örebroporten.

I denna svåra tid för samhället har Örebroporten som en del i kommunkoncernen beslutat att göra ett antal särskilda satsningar. Dessa är:

  • Örebroporten stimulerar samhällsekonomin genom att fullfölja planerade investeringsprojekt under 2020. Investeringsbudgeten ligger på drygt 500 Mnkr, vilket är en utökning med 200 Mnkr jämfört med 2019.
  • Örebroporten tidigarelägger också ett antal beställningar av varor och tjänster inom vår löpande verksamhet.
  • Örebroporten tidigarelägger arbetet med utökningen av kapaciteten för Conventum Arena. Conventum kommer när höstterminen startar därmed vara extra rustat för konferenser, kongresser och evenemang. Många aktörer är beroende av verksamheten i Conventum, inte minst aktörer inom event, underleverantörer till kongresser och utställningar liksom Örebros alla hotell och restauranger.
  • Tillsammans med ÖSK startar Örebroporten upp ett projekt som handlar om att lyfta Behrn arenas historia. Behrn Arena fotboll har bjudit på många fina upplevelser sedan 1923. Som arenaägare hoppas vi att publiken så snart som möjligt får återvända till arenorna och fortsätta uppleva känsloladdade matcher. I denna tid märks att starka minnen är särskilt viktiga för var och en.
  • Örebroporten går in i ett särskilt samarbete med UF, Ung Företagsamhet, för att ge unga Örebroare extra stöd att utveckla entreprenörskap. Gymnasieskolan går just nu igenom en omställning och Örebroporten vill hjälpa UF att arbeta för att det trots detta fortsatt satsas på entreprenörskap. När denna tuffa tid är över behöver Örebro ännu fler entreprenörer och Örebroporten vill tillsammans med andra goda krafter bidra till det.

”Ett fastighetsbolag är precis som alla andra företag beroende av sina intäkter. För oss som fastighetsbolag så består vår löpande intäkt av hyror. Ett antal av våra hyresgäster har drabbats av stora intäktsbortfall m a a Covid-19/Corona-utbrottet. Vi hanterar förfrågningar om t ex anstånd med hyran från fall till fall. Förfrågningarna handläggs utifrån normala rutiner av kundansvarig förvaltare och beslutas av vår kreditkommitté. Varje beslut fattas på långsiktiga affärsmässiga grunder. Vi är också positiva i frågor om t ex markupplåtelser som kan medföra att hyresgästen kan nå sina kunder på annat sätt än normalt, säger Jeanette Berggren VD Örebroporten.