Kommunen söker volontärer som ska hjälpa äldre

Örebro kommun samarbetar med Örebro Stadsmission och Röda Korset för att mobilisera resurser för att utöka stödet till seniorer. Det finns samtidigt ett stort behov av fler volontärer.

– Ensamhetsproblematik finns hos äldre i samhället och i en sådan här situation kan många känna sig extra utsatta. Därför vill vi erbjuda möjligheten att ta kontakt med oss för stöd, information eller för att prata om sin oro. Vi har även möjligheten att förmedla vidare kontakter till frivilligverksamheter, som till exempel kan ge praktiskt stöd i vardagen. Frivilligverksamhet har en stor och viktig betydelse i den kommunala äldreomsorgen och är ett värdefullt komplement till de ordinarie verksamheterna, säger Eva Jöbo, verksamhetschef, Vård- och omsorgsförvaltningen.