Nu ska regionens politiker ha möten på distans

Region Örebro län befinner sig likt övriga Sverige i ett ansträngt läge till följd av den pandemi som skapar stora påfrestningar på samhället. I detta läge är det viktigt att det politiska arbetet kan fortgå så att nödvändiga beslut kan fattas. Som ett led i detta beslutade regionstyrelsen i dag att göra det möjligt att ha politiska möten på distans.
– Vår ambition är inte att ersätta fysiska möten med distansmöten. Beslutet innebär snarare ett reservalternativ som säkrar det demokratiska beslutsfattandet när det av en eller annan anledning inte är möjligt att samla tillräckligt många ledamöter på plats för ett fullmäktige- eller nämndsammanträde, säger Andreas Svahn (S), ordförande i regionstyrelsen.