Regionens coronavård förstärks från Capio – aktiverar klausul i avtalet

I händelse av en influensapandemi eller motsvarande katastrofläge har Region Örebro län möjlighet att ändra inriktning i det avtal som finns med Capio Läkargruppen. Utbrottet av Covid-19 bedöms vara en sådan händelse, och nu väljer Region Örebro län att förstärka intensivvården och andra nyckelverksamheter med personal från Capio.
– Som en följd av pandemin har vi fattat beslut om att aktivera den klausul i avtalet med Capio som innebär att de ställer alla sina resurser till Region Örebro läns förfogande. Beslutet gör att vi får ytterligare resurser i kampen mot Covid-19, så att vi på bästa sätt kan möta det stora omvårdnadsbehov vi har och som vi kommer att ha framöver, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.
,