Så hjälper kommunen företagare – tillåter affärer flytta ut försäljningen på gator

Örebro kommun fortsätter arbetet för att underlätta för det lokala näringslivet med anledning av Covid-19.   

“Det är viktigt för oss alla att vi i Örebro har ett livskraftigt näringsliv även efter coronaviruset. Vi som kommun behöver, utifrån de frågor vi hanterar, göra det vi kan för att underlätta situationen. Hela kommunkoncernen arbetar löpande fram åtgärder och det som presenteras nu handlar framför allt om åtgärder inom bla myndighetsnämnderna. Åtgärder som det med snabb handläggningstid kan fattas beslut om av ansvariga nämndordföranden. Berörda förvaltningar fortsätter arbetet för att kunna ge mer konkret information om hur och var du kan höra av dig”, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.  

Förra veckan togs beslut om att tidigarelägga möjligheten för restauranger att öppna sina uteserveringar och nu fattas också skarpa beslut för att ge anstånd kring kommunala taxor och avgifter.   

Det finns ett brett engagemang i frågor för att underlätta för det lokala näringslivet och både företagarorganisationer och privatpersoner har hört av sig med förslag på åtgärder. Jag uppskattar särskilt det konstruktiva samtalsklimat som finns mellan majoritet och opposition och flera av förslagen som vi nu beslutar om är ett resultat av det, avslutar Ullis Sandberg.  

Det fattas även beslut om att möjliggöra handel och servering på öppna ytor i lämplig omfattning. Ett annat beslut är att anstånd kan ges till näringslivet när det gäller hyror.  

Det är viktigt att Örebro kommun arbetar för att underlätta för restaurangägare, byggaktörer och andra parter i näringslivet som på ett eller annat sätt är påverkade av Coronavirusets effekter, säger Linda Larsson (C) vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

källa: Örebro kommun