En äldre person i länet har avlidit på grund av corona

Under måndagen inträffade det första dödsfallet i Örebro län till följd av covid-19. Det är en äldre person som har avlidit på ett vårdboende.
– Personen testades positiv för covid-19. Precis som för de personer som är inneliggande på sjukhus prioriterar vi att provta de personer som insjuknar på äldreboenden, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.
På boendet vidtas åtgärder för att minimera risken för smittspridning.