Andra dödsfallet i corona i länet

Under tisdagen den 31 mars inträffade det andra dödsfallet i Örebro län till följd av covid-19. Personen vårdades på intensivvårdsavdelningen på Universitetssjukhuset Örebro.
– Personen som var konstaterat smittad av covid-19 var i medelåldern och hade bakomliggande sjukdom. Vi lämnar inte några ytterligare uppgifter om patienten, säger Claes-Mårten Ingberg, chefläkare.