100 miljoner till kulturen i länet

Kulturen i länet tilldelas drygt 100 miljoner kronor i verksamhetsstöd för år 2020. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde.
Varje år delar Region Örebro län och staten ut pengar till kulturaktörer i Örebro län. Gemensamt för aktörerna som får del av finansieringen är att de har uppdrag i den regionala kulturplanen, och att de anses viktiga i det regionala kulturlandskapet.

– Kulturens fria ställning är central i ett demokratiskt och fritt samhälle, och i dessa tider är det viktigare än någonsin att stödja våra kulturinstitutioner så att dessa tar sig igenom den kris som nu drar fram över Sverige och världen, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Den totala summan av stödet är strax över 101 miljoner kronor, varav Region Örebro län står för drygt 52 miljoner. Av den återstående summan står staten för drygt 43 miljoner kronor och Örebro kommun för drygt 6 miljoner kronor.