158 extra miljoner till välfärden i Örebro kommun

Örebro kommun blir tilldelade ytterligare 158 miljoner kronor utöver de tidigare aviserade välfärdsförstärkningarna vilket gör att statsbidragen till välfärden i vårändringsbudgeten uppgår till 237 miljoner kronor till Örebro kommun.

-Pengarna är nödvändiga för att vi ska kunna klara den akuta krisen inom vård och omsorg och kompensera skattebortfallet. Jag vill dock vara tydlig med att vi ännu inte kan överblicka hur ekonomin i Sverige och kommunerna utvecklas under resten av året. Detta tillskott ger dock viss respit i att hantera de ekonomiska effekterna av den pågående krisen, men vi kommer att hålla väldigt hårt i de här pengarna under den närmaste framtiden, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

,