Så ska Regionen få ut kulturen till landsbygden

Teater och scenkonst är inte något som bara hör de större städerna till. Även på landsbygden finns ett behov av att få se skådespelare i aktion. Det har kulturnämnden tagit fasta på, och ger därför 300 000 kronor till projektet Scenkonst utanför tätort.
– Vi vill ta teatern utanför stadsgränserna för att på så sätt underlätta för de många länsinvånare som bor på landsbygden att njuta av bra skådespeleri och scenkonst. Teatern, och kulturen som helhet, spelar en viktig roll i vårt långsiktiga arbete med att utveckla landsbygden, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Inom ramen för projektet ska små kulturaktörer ges möjlighet till samarbete med länets professionella scenkonstnärer som till exempel Örebro länsteater och Teater Martin Mutter.

– Förutom själva kulturupplevelsen skapar projektet Scenkonst utanför tätort också fler möjligheter till sammankomster i bygdegårdar, folkets hus och liknande lokaler, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

– I och med osäkerheten kring coronaviruset är det naturligtvis försiktighet som gäller vid sociala sammankomster, men efter krisen tror jag det är än viktigare att vi underlättar för möten och samlingar i hela länet, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.