Rekord för solceller i länet

Under 2019 ökade solcellseffekten i Örebro län med rekordhöga 89 procent. Motsvarande siffra för Sverige i stort är 70 procent. I hela landet installerades nästan 19 000 nya solcellsanläggningar förra året. Det visar statistik från Energimyndigheten.
SolcellerI Örebro län är målet att producera 150 GWh el med solenergi år 2030, vilket skulle motsvara ungefär 4 procent av länets elanvändning. Chanserna att nå målet blir bättre i och med förra årets ökning av den installerade effekten på rekordhöga 89 procent. Den kraftiga ökningen bidrar också till nationella och internationella mål om förnybar energi och minskad klimatpåverkan. 

– För att vi ska nå klimatmålen är det viktigt att utbyggnaden av solel fortsätter att öka. Det här är även goda nyheter för det regionala näringslivet, eftersom ökad användning av solel kan bidra både till minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft, säger Ylva Gullberg, solcellsexpert på Energikontoret Region Örebro län.
,