Nya vattentornet börjar byggas efter påsk

Första spadtaget är taget och veckan efter påsk drar bygget av Örebros nya vattenreservoar Lyra igång på höjden vid korsningen Glomman/Södra Vägen. Vattenreservoaren planeras stå klar hösten 2022.

– Nu är det äntligen dags att komma igång med byggnationen av vår nya vattenreservoar Lyra, sista projekteringsmötena hålls nu i veckan och vi går sen över i byggfas säger Jenny Johrin, verksamhetschef för vatten och avlopp på Örebro kommun.

I samband med byggstarten stängs Lundagårdsvägen av, en kort sträcka mellan Adolfsbergsrondellen och cykelöverfarten. Biltrafik till Lundagårdsvägen hänvisas under byggtiden till Elof Ljunggrens väg, och därifrån in på Lundagårdsvägen.

Gång- och cykelvägen längs Lundagårdsvägen kommer att vara öppen för gående och cyklister under hela byggtiden.