Nätverkar på nätet – Hedén & Jungander öppnar Youtubekanal

Torsdagen den 9 april släpps det första programmet av Business & Friends via Hedén och Junganders YouTube-kanal. Ambitionen är att sända fem program fram till sommaren och att inom kort börja sända live för att skapa mer interaktivitet.

Heden & Jungander driver sedan elva år tillbaka affärsnätverket BusinessMatch för näringslivet i Örebroregionen. Corona viruset har fått stor påverkan på medlemsföretag i BusinessMatch och aldrig tidigare har det varit viktigare att hjälpas åt, tänka nytt och inspirera till nya samarbeten så därför har vi på extremt kort tid utvecklat ett nytt digitalt forum.

– Vi vill hålla liv i nätverket även i tider av karantän så därför har vi skapat en ny kanal för att lyfta fram våra medlemmar och samtidigt bjuda på intressanta nyheter, säger Therese Hedén.

– Eftersom vi är erfarna eventproducenter är vi vana vid att lösa olika utmaningar så vi började snabbt tänka i nya banor och det resulterade i en programidé för digitala kanaler, berättar Sven-Erik Jungander.

Ett av syftena med nätverket är att stötta varandra och hjälpa varandra till mer affärer. Många har drabbats hårt av krisen och har det lite lugnare just nu. Ett bra tillfälle att hjälpas åt och skapa nytt tillsammans.

– Den samlade kompetensen i nätverket är enorm. Med hjälp av professionella teknikleverantörer, programledare, filmare, inredare osv skapade vi på några få dagar både en studio, ett innehåll och spelade in det första programmet. Alla har varit helt fantastiska!, säger Therese Hedén.

I första programmet medverkar bland annat Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande i Örebro, Sofia Silfverstrand, Capio Läkargruppen, Kersti Liss Nadjalin och jOhan Andersson från Pelargonien. Programledare är Josefin Arenius från företaget We Are Mountain.

se avsnitt 1 här: