Kommunen uppdaterar vad som är “samhällsviktiga funktioner”

I arbetet med konsekvenserna av coronaviruset har det blivit tydligt att beskrivningen av vilka verksamheter i Örebro kommun som är samhällsviktiga behöver detaljeras. Därför har kommunstyrelsen nu beslutat om en reviderad version av kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Den nya versionen av listan med samhällsviktiga sektorer och branscher innehåller konkreta exempel på organisationer och företag som är samhällsviktiga. Förutom de exemplen kan även andra organisationer och företag vara aktuella att klassas som samhällsviktiga. Listan ligger till grund för beslut om vilka vårdnadshavare som måste erbjudas barnomsorg om det blir ett kritiskt läge på grund av hög sjukfrånvaro bland pedagoger – hela samhället är beroende av att personer som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter har tillgång till barnomsorg.

– Det här är ett arbete där vi behöver justera beskrivningen av samhällsviktiga företag och organisationer hela tiden, beroende på händelseutvecklingen, säger Mats Brantsberg, säkerhetschef i Örebro kommun. Allt beror på hur kritiskt läget blir, och om vi till exempel tvingas att under en period prioritera vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg.

Listan är också utgångspunkt för prioriteringar av vilka organisationer och företag som måste få tillgång till material för att kunna bedriva sin verksamhet.

källa: Örebro kommun