120 miljoner till forskning om inflammationer – “Det är ett unikt angreppssätt”

Inflammation bidrar till många folksjukdomar, som cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Därför ska forskare vid Örebro universitet ta sig an inflammation på ett helt nytt sätt.

För detta har de fått 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen – utöver det medfinansierar sex företag och universitetet satsningen på sammanlagt 120 miljoner kronor.

– Vi måste förstå bakomliggande inflammatoriska mekanismer för att kunna förbättra diagnos, prognos och behandling för många av våra folksjukdomar, säger Eva Särndahl, professor vid Örebro universitet. Hon leder forskningsmiljön iRiSC som ligger bakom den nya satsningen. 

Det vanliga är att forskning om inflammation utgår från en specifik sjukdom och det gör att det är svårt att överföra kunskap från en sjukdom till en annan. Forskarna i Örebro vänder istället på frågeställningen och utgår från inflammationen i sig. 

– Det gör att vi kan få fördjupad kunskap om hur inflammationen fungerar oavsett sjukdom, kunskap som i sin tur kan användas för att förstå inflammationens påverkan på olika typer av sjukdomar, säger Robert Kruse, docent vid Kliniskt Forskningscentrum, Region Örebro län, och Örebro universitet.

– Ingen har gjort detta tidigare. Det är ett unikt angreppssätt, säger Robert Kruse. 

källa: Örebro universitet