Besökare till Adolfsbergs vårdcentral hänvisas till annan vårdenhet

Från och med måndag den 20 april kommer Adolfsbergs vårdcentral tillfälligt att samlokaliseras med vårdcentralerna i östra delen av Örebro. Förändringen görs för att få personalresurserna att räcka till under den pågående corona-pandemin.
Samlokaliseringen innebär att inga patienter tas emot fysiskt på Adolfsbergs vårdcentral. Vårdcentralens olika verksamheter kommer istället att finnas på Tybble, Ängen, Skebäck respektive Brickebackens vårdcentraler. Patienter på Adolfsbergs vårdcentral kommer att få information om till vilken vårdcentral de hänvisas till istället.

– Samlokaliseringen gör att vi kan förstärka med resurser i den kommunala sjukvården i hela Örebro, där den största riskgruppen för covid-19 finns. Samordningen av vårdcentralernas verksamhet bidrar också till att säkra bemanningen för den vård som inte kan vänta och frigör resurser till vården av covid-19-patienter på sjukhuset, säger områdeschef Ewa-Lena Sjöberg.

Adolfsbergs vårdcentral har kvar samma telefonnummer som tidigare och det går också att ta kontakt genom att använda e-tjänsterna på 1177.se.