Två extra miljoner för att fler ska få jobb – snabba beslutsvägar i kommunen

Idag fattade Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att omfördela två miljoner kronor till att stärka arbetet med arbetsmarknadsinsatser i kommunen. Medlen tas från den så kallade planeringsreserven och syftar till att kunna möta behovet av insatser till följd av Coronaviruset. För att snabbt kunna gå in med insatser kommer förvaltningschefen vara den som fattar beslut om vilka åtgärder som ska sättas in.

-Vi ser redan nu effekterna av Coronaviruset och vad det innebär för arbetsmarknaden med en ökad arbetslöshet. Vi vill därför skapa förutsättningar att snabbt kunna gå in med åtgärder för att mildra de negativa effekterna och underlätta matchningen på arbetsmarknaden när det är möjligt, säger Jessica Ekerbring (S), ordförande i Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden.