Europeisk konferens om 3D-printing flyttas fram ett år

Den europeiska konferensen om 3D-printing som skulle ha ägt rum i Örebro och Karlskoga den 16-17 juni i år kommer med anledning av corona-pandemin att skjutas fram till juni 2021.

Det är Region Örebro län och Alfred Nobel Science Park som tillsammans med universitetet i Bologna står bakom konferensen, som arrangeras inom ramarna för Vanguard-initiativet. Vanguard-initiativet är en EU-satsning som syftar till att främja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft genom samarbeten mellan europeiska regioner inom olika områden, som till exempel 3D-printing.

,