Kraftig ökning i antalet sökande till Örebro universitet

Antalet förstahandssökande till höstens program vid Örebro universitet ökar med nästan 16 procent, vilket är något högre än genomsnittet för hela landet.

Totalt har cirka 7 300 sökande valt Örebro universitet i första hand. Det placerar Örebro på en tiondeplats bland samtliga universitet och högskolor i landet.

–Det är en väldigt bra placering för ett ungt universitet, säger planerings- och utbildningskoordinator Anna Lindholm Ulfvensjö.

De mest sökta utbildningarna på Örebrouniversitet är Läkarprogrammet, Juristprogrammet och Kriminologiprogrammet. Antalet förstahandssökande till Läkarprogrammet har ökat med nästan 34 procent jämfört med förra hösten. Motsvarande ökningar för Juristprogrammet och Kriminologiprogrammet är 9 respektive 25 procent.

Sjuksköterskeprogrammet och Arbetsterapeutprogrammet har fler förstahandssökande än förra året. Även till de olika lärarutbildningarna är söktrycket högre.

– I den situation vi befinner oss idag är det glädjande att se ett större intresse för våra samhällsbärande utbildningar, de som är helt avgörande för att vårt samhälle ska fungera, säger prorektor Anna-Karin Andershed.

källa: Örebro universitet

,