Örebro Skateboard bildar landets första länsförbund

Sveriges Skateboardförbunds årsstämma den 18 april
röstades igenom Örebro Skateboards motion om stadgeändring som möjliggör bildandet av Sveriges första länsförbund för skateboard.

Vi vill genom bildandet av ett länsförbund stärka skateboardscenen i hela länet. Genom att samordna, effektivisera och utveckla föreningsarbetet kan vi stärka skejtarna och de mindre föreningarna, sammanslutningarna och fånga upp den stora delen av skateboardåkning som är oorganiserad, säger Tobbe Barth, ordförande Örebro Skateboard..

— Ett länsförbund kommer ge oss gemensamt mandat att föra talan för skateboardens intressen i samtliga 12 kommuner i Örebro län.
Detta gällande befintlig verksamhet, lobbyism, byggandet av nya aktivitetsytor mm.

Föreningen Örebro skateboard kommer nu att börja arbetet med att organisera skateboard i hela Örebro län.

-Vi har fyrdubblat våra medlemmar sedan 2014 och vi tror att med rätt support kan skateboard växa lika mycket i övriga kommuner.

-Vår föreståndare Daniel Nätterdal har även valts in i Sveriges Skateboardförbunds styrelse, hälsar Tobbe Barth, ordförande Örebro Skateboard.

källa: Örebro Skateboard/arkivbild