Miljöpartiet: Fler gågator i city – underlätta för fler mötesplatser

Sänkta avgifter för torghandel, fler gågator och snabbare beslut om uteserveringar. Det föreslår Miljöpartiet för att skapa fler mötesplatser utomhus i Örebro city.

Förslagen ska motverka ensamhet och möjliggöra för människor att kunna vistas i Örebros innerstad samtidigt som de följer Folkhälsomyndighetens restriktioner. Katarina Folkeson, tillträdande kommunalråd för Miljöpartiet, menar att åtgärderna kan hjälpa lokala krögare och butiksägare samtidigt som fler mötesplatser skapas för människor utan att bidra till smittspridning.

– Eftersom risken för att sprida coronaviruset minskar när man är utomhus är fler gågator ett sätt att möjliggöra för människor att mötas i city – men utomhus, säger Katarina Folkeson. Kommunen behöver hitta ett sätt att både motverka ensamhet och hjälpa lokala restauranger och butiker. Med fler bilfria gator blir det enklare att flytta en del av verksamheten utomhus.

I de fall krögare behöver nya beslut om uteserveringar eller utvidgning av de tillstånd de redan har, till exempel större ytor för att kunna ha behörigt avstånd mellan borden, vill Miljöpartiet att dessa beslut ska kunna följa en snabbare beslutsprocess än vanligt.

Miljöpartiet föreslår även sänkta avgifter och utökade tider för torghandel som en åtgärd för att stötta lokala producenter.

– Vi har många lokala livsmedelsproducenter i länet som är oroliga för sin försörjning nu. Om torghandel underlättas kan de sälja sina varor till örebroare som i sin tur är oroliga för att smittas av Covid-19 i butiker inomhus, menar Katarina Folkeson. En bonus med utökad torghandel är att det även är en vinst för klimatet att vi handlar närodlat.

De gator som ingår i förslaget om sommargågator är Kungsgatans sträckning mellan Engelbrektsgatan och Rudbecksgatan, Engelbrektsgatans sträckning mellan Drottninggatan och Trädgårdsgatan, samt Olaigatans sträckning mellan Skolgatan och Klostergatan.

arkivbild

,