Risk för varsel på länsmuseet – MBL-förhandling om arbetsbrist

“Under våren har efterfrågan på visningar, pedagogik och vandringsutställningar upphört. Ett helt årsverke beräknas utebli med anledning av pandemin. Prognosen är tillika dyster. Skolor och företag kan börja efterfråga museets erbjudanden till hösten, men mer troligt först nästa år. Länsmuseets ledning har därför fått kalla facken till en MBL-förhandling om arbetsbrist”, skriver museet i ett pressmeddelande och fortsätter:

“Länsmuseets ekonomi började försämras redan 2019 då uppräkningen av anslaget var en procetn medan pris- och löneutvecklingen var dryga två procent. År 2020 är uppskrivningen 0 procent. Effekten av att löner och priser ökar utan att anslaget skrivs upp blir en urholkning av museets resurser. Redan i år har motsvarande en tjänst försvunnit, något som före coronakrisen kunde pareras genom att använda sparade medel.

Om uppskrivningar av anslaget uteblir även kommande år förvärras den ekonomiska situationen ytterligare. Coronapandemin gör att museet nu måste tidigarelägga en anpassning av bemanning till befintliga ekonomiska ramar”. 

arkivbild

,