Snart blommar ängar i centrala Örebro

I projektet ”Fjärilens landskap” restaurerar och nyanlägger Örebro kommun både traditionella slåtterängar och andra urbana ängar i Örebro, och i några av de mindre tätorterna. Genom att förvandla klippta gräsytor till blommande ängar blir Örebro en grönare stad. Det hjälper djur- och växtlivet, samtidigt som det blir vackrare och trivsammare i våra bostadsområden. Projektet finansieras till 50 procent av Boverket.

Det blommar i Jeremiasparken och längs Änggatans förlängning nu. Här har de klippta gräsmattorna gjorts om till blommande lök- och perennängar. I oktober planterade kommunen över 200 000 lökar och flera hundra perenner, bland annat tulpaner, krokus och stäppliljor. Nu i vår kommer kommunen även att så ängsfrön för att det ska blomma under sommaren, och plantera buskar som ger blommar och bär.

Arkivbilden visar Hertig Karls allé i full blom för några år sedan.

källa: Örebro kommun/ arkivbild