Så skapas 200 nya utbildningsplatser på Örebro universitet

Regeringen föreslår en satsning på basår och sommarkurser vid landets universitet. För Örebro universitet innebär det att över 200 nya platser skapas .– Vi är glada över att kunna bidra till att fler personer snabbt får tillgång till högre utbildning, säger Anna Lindholm Ulfvensjö, planerings- och utbildningskoordinator.

Det är det förändrade läget på arbetsmarknaden som gör att fler kommer att behöva söka sig till universitet och högskolor för att börja studera.

För Örebro universitet innebär regeringens förslag två olika satsningar: på sommarkurser och basårsutbildningar. Totalt handlar det om 226 nya platser.

Två sommarkurser öppnar nu för antagning. Det gäller restaurangutbildningen ”Närproducerat, vilt och hållbart till restaurangen” på 7,5 högskolepoäng och kursen ”Grundläggande statistik” på 15 högskolepoäng. Totalt finns 92 platser.

Samtidigt öppnas också en möjlighet för den som vill utbilda sig inom teknik och naturvetenskap, men saknar rätt behörighet från gymnasiet. Redan i år kommer platserna på tekniskt basår att utökas och naturvenskapligt basår åter att ges i Örebro. Efter att ha gått klart den ettåriga utbildningen har studenten full behörighet att söka universitetets vanliga utbildningar inom teknik och naturvetenskap.

– Fler personer behöver få tillgång till högre utbildning. Det är en investering som både rustar individer och samhälle för framtiden, säger Anna Lindholm Ulfvensjö.

För basåren kommer ytterligare 68 studenter att kunna börja läsa i höst och 66 till ett år senare.

Örebro universitet kan också skapa fler platser på andra utbildningar framöver, om det finns ett behov.

– Vi är beredda att utöka antalet platser i höst, säger Anna Lindholm Ulfvensjö.

källa: Örebro universitet

,