Elever får extra hjälp – i ett digitalt klassrum

Coronapandemin satte stopp för studiehjälp som Linje 14 erbjuder närmare 3 500 högstadieelever under hela skolåret. Men med start denna vecka kan eleverna återigen få hjälp av studentambassadörer med sina skoluppgifter – i ett digitalt klassrum.

Studentambassadörerna är tillgängliga två timmar under eftermiddagarna, måndag till torsdag. Via den digitala plattformen Discord kan eleverna ställa frågor via chatten, skicka direktmeddelanden till studentambassadörerna och starta videosamtal.

– Vi har tyvärr fått ställa in våra studiehjälpstillfällen, men behovet finns fortfarande. Därför är vi väldigt glada att vi nu kan erbjuda eleverna digital läxhjälp, säger Kenan Keljalic, verksamhetsansvarig för Linje 14 vid Örebro universitet.

Linje 14 har sex samarbetsskolor i Örebro och tre i Karlskoga.