Regionstyrelsen höll möte på distans

Region Örebro län har infört möjligheten till politiska sammankomster på distans, vilket för första gången provades när regionstyrelsen sammanträdde i dag.
När det gäller innehållet stack inte dagens regionstyrelse ut ur mängden av politiska sammankomster. För även om viktiga ärenden som en revidering av tidsplanen för 2021 års verksamhetsplan, ett godkännande av ägda bolags årsredovisningar och periodrapporten för mars klubbades igenom var det formerna för mötet som är värt att uppmärksamma.

– Som en konsekvens av den rådande pandemin har fullmäktige fattat beslut om att den ledamot som så önskar kan vara med på distans vid våra politiska möten, och i dag var det första gången vi testade det, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.Enligt Andreas Svahn föll testet i det stora hela väl ut.

– Det är en förutsättning att alla kan vara med på samma villkor så att de demokratiska principerna inte äventyras, och så vitt jag kunde avgöra så funkade det bra även om vi hela tiden drar nya lärdomar i sammanhanget, säger Andreas Svahn.
,