Majoriteten: 40 miljoner till utbildning och matchning

På Kommunstyrelsen i nästa vecka kommer den politiska ledningen i Örebro fatta beslut om ett arbetsmarknad- och tillväxtpaket motsvarande 40 miljoner kronor under tre år.

“Insatserna kommer bestå av utbildnings- och matchningsinsatser för att mildra effekterna till följd av Coronaviruset. Fokus på insatserna kommer ligga på utbildning och matchning samt att stödja befintliga och nya företag i deras kompetensförsörjningsarbete”.

-Det här är en omfattande satsning som kommer ha fokus både på näringslivets behov och att rusta individer som behöver utbildning för att byta yrkesinriktning eller stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt som vi ser att det är tufft för många arbetsgivare ser vi samtidigt branscher som går bra, både inom det privata näringslivet och offentlig sektor. Där kan vi spela en roll med att säkerställa att individer får utbildning för att bli anställningsbara, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Målsättningen med satsningen är att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens inom yrken/branscher där arbetskraftsbehov finns, minimera antalet uppsagda personer, stävja andelen i behov av försörjningsstöd samt att öka regionens attraktivitet.

-Det paket vi nu lägger fram är treårigt och kommer innebära olika insatser över tid. I det korta perspektivet kommer fokus framför allt ligga på blixtutbildning och matchning mot de branscher där behov av arbetskraft finns redan nu. Där är vi till exempel redan igång med en snabbutbildning mot vården som vi ser har stora behov av att anställa just nu, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Genomförandet kommer ske i samverkan mellan framför allt Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samt Näringslivsavdelningen i Örebro kommun. Inom ramen för satsningen kommer resurser tillsättas för att stärka möjligheten till samverkan både inom och utanför kommunen som organisation.

-För att ha framgång i det här arbetet kommer vi behöva ha en bra dialog med näringslivets olika företrädare kring hur de ser på kompetensförsörjningen framåt. Vi ser också att våra kommunala bolag kommer kunna spela en viktig roll i det fortsatta arbetet. En bred samverkan med olika aktörer i samhället kommer vara viktigt för att nå bästa möjliga resultat, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagen den 5 maj.

källa: Örebro kommun

,