Bättre möjligheter att odla grönt i Vivalla

Området för odlingslotter norr om Vivallaringen byggs om för att bli större och mer tillgänglighetsanpassat. Det kommer anläggas 29 odlingslotter, en gemensam samlingsyta med en pergola och det byggs även grillplatser i odlingsområdet.

-Odlingslotter är ett viktigt inslag i den småskaliga odlingen och bidrar med ett mer varierat landskap samtidigt som det blir en mötesplats mellan människor. Nu utvecklar vi de gamla odlingslotterna mellan Vivalla och Lundby, skapar en bättre struktur och möjliggör samtidigt för fler att ha en odlingslott, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Odlingsföreningen som arrenderar området har stöd från Simon-Viva föreningen. Tillsammans med kommunen har ett arbete skett för att skapa en fungerande föreningsstruktur.

källa: Örebro kommun