Hamstring av mat under corona – blir del i forskning

Nu samlas svenskarnas berättelser om hamstring och matförvaring i coronatid in. – Jag vill se hur man hanterar det här nya hotet i hemmen, säger Matilda Marshall, forskare i måltidsvetenskap vid Örebro universitet.

Redan nu visar undersökningen att mat och dryck inte alltid förvaras där det är tänkt, i köket. Det kan till exempel finnas en extradunk med vatten i källaren eller ett nödförråd med torrvaror och konserver.

Berättelserna om de annorlunda och omskakande månaderna under 2020 blir nu en del i det större projekt som Matilda Marshall arbetar med.

– Jag är intresserad av att se om man har gjort några förändringar vid coronautbrottet. Om man har börjat tänka om, eller om man inte har gjort några förändringar. Hur hanterar man den här samhällsutvecklingen som man kanske inte föreställde sig?

källa: Örebro universitet