Ökad hjälp till länets företag – mer pengar till Almi och stöd till omställning

I spåren av coronapandemin är det många företag i länet som har det besvärligt. I syfte att underlätta för dessa företag initierar nu Region Örebro län flera olika stödåtgärder.
– Vår förhoppning är att de insatser vi nu sjösätter dels ska hjälpa länets företag genom den akuta krisen, dels stärka verksamheterna inför den verklighet som väntar när pandemin är besegrad, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

En av de insatser som Irén Lejegren pratar om är ett ökat bidrag till Almi Företagspartner Mälardalen AB, där Region Örebro län är delägare. Det handlar om ett tillskott på 1,1 miljoner kronor för i år, vilket hon i egenskap av nämndordförande fattat beslut om. Lika mycket pengar skjuter Region Västmanland till medan Almi Företagspartner AB ger ett stöd på 2,3 miljoner kronor.

– Just nu är det många företagare och entreprenörer som hör av sig till Almi för att få finansiering och rådgivning, och då måste vi som delägare göra vad vi kan för att bistå. Det handlar om att hjälpa länets många små och medelstora företag genom krisen för att på så sätt rädda verksamheter och arbetstillfällen, säger Irén Lejegren.

Ett annat beslut som Irén Lejegren fattat i egenskap av ordförande handlar om att höja stödet för de företag som vill ställa om sin verksamhet för att bättre klara av den situation som nu råder.

– Det är ett befintligt stöd som vi nu utökar för att stärka konkurrenskraften hos våra företagare. Förut kunde ett företag få 50 procent av kostnaden för en konsult som hjälper till att utveckla nya erbjudanden eller strategier för omställning av en verksamhet. Nu höjer vi det stödet till 90 procent, säger Irén Lejegren.

Maxbeloppet på 150 000 kronor kvarstår dock, och för att få stöd krävs att ett sökande företag uppfyller en rad grundläggande förutsättningar.- För de företag som är berättigade till stöd tror vi att denna insats kan bidra till så väl utveckling som upptäckter av nya affärsmöjligheter. I den bästa av världar kan företagen till och med gå stärkta ur krisen, säger Irén Lejegren.