Fler platser till Örebro universitet – andra satsningen på kort tid från regeringen

Örebro universitet föreslås nu få möjlighet att ta in ytterligare 136 studenter. Det är den andra satsningen på kort tid från regeringen för att fler ska kunna studera.

– När nu rekordmånga vill studera är vi glada över att kunna utöka antalet studieplatser, säger Anna Lindholm Ulfvensjö, planerings- och utbildningskoordinator.

Framförallt vill regeringen göra det möjligt för fler att läsa till bristyrken inom data och it, men också utbildningar som kan leda till arbete inom vård, skola eller social omsorg.

källa: Örebro universitet

,