Spendrups levererar handsprit till vården – 330 liter till USÖ

Behovet av handsprit och desinfektionsmedel är fortfarande stort, inte minst inom hälso- och sjukvården. Vid påsk påbörjades leveranser av handsprit, som kommer från restalkoholen från alkoholfri öl, till Region Dalarna. Efter ett upprop från Länsstyrelsen i Örebro erbjöd Spendrups att leverera handsprit även till Region Örebro. Första leveransen på 330 liter går i dag till Universitetssjukhuset Örebro.
Spendrups har ställt om sin produktion av restalkohol som kommer från tillverkningen av alkoholfri öl. Vanligtvis går restalkoholen till biogasutvinning men i dagsläget behövs den istället inom framför allt vård och omsorg där bristen på handsprit och desinfektionsmedel är akut. 

-Det känns otroligt bra att vi kan gå in och hjälpa till där behovet är stort. Av en restprodukt från alkoholfri öl har vi skapat något som hjälper de riktiga hjältarna i samhället, alla de som tar hand om våra sjuka och gamla. Vi har hittat ett sätt att producera handspriten småskaligt och med hög kvalitet, i tillräcklig stor mängd så vi kan leverera till flera regioner nära vårt bryggeri i Grängesberg. På detta sätt hoppas vi göra skillnad på riktigt. Efter en förfrågan i förra veckan från Region Örebro, och en godkänd provleverans, har vi producerat 5 000 liter till Universitetssjukhuset Örebro i ett första skede. Det är tack vare flera engagerade och kreativa medarbetare som vi kunnat ställa om produktionen och genomföra dessa leveranser, säger Helena Nylén, varuförsörjningsdirektör på Spendrups. 
,