1,3 miljoner till länets kultur – åtta olika stödpaket

Regionens kulturnämnd har fattat beslut om att gå in med stödåtgärder till kulturen genom omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer.
– I krisens spår är det många evenemang och verksamheter som skjuts upp alternativt ställs in, och nu måste vi agera för att rädda länets kulturella infrastruktur. I det här läget handlar det om åtta olika stöd- och åtgärdspaket, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Mottagarna av det stöd som Region Örebro län nu garanterar ryms alla inom den kulturella sfären, men är av skilda slag.

– Utifrån en extraordinär situation så har kulturnämnden fattat beslut om finansiellt stöd och andra åtgärder som är nödvändiga för att stärka utsatta verksamheter. Vår förhoppning är att detta kan bidra till arbetsro för hårt prövade kulturarbetare, föreningsliv och folkbildningen, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

– Många kulturutövare och andra aktörer inom civilsamhället bedriver fantastiska och meningsfulla verksamheter, men gör det med små ekonomiska marginaler. Därför vill vi nu på olika sätt ge dem möjlighet att behålla medlen för att kunna genomföra aktiviteter efter coronakrisen, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

De åtta stödpaketen, vars innehåll ryms inom kulturnämndens antagna budget, kan i korthet kategoriseras enligt följande:

Studieförbund,mottagare av dans- och filmstöd,mottagare av utvecklingsmedel kultur,aktörer inom kultursamverkansmodellen och som får regionala verksamhetsmedel kultur,professionella kulturskapare och kulturella kreativa näringar,sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer,föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag samt mottagare av Ung peng-stipendium.

källa: Region Örebro län
,