Här får företagare hjälp – med sin psykiska hälsa

Sedan tidigare hjälper Företagsjouren företagare med kontakter och information för företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Nu bedöms den psykiska ohälsan bland företagare öka i spåren av coronaviruset. Som ett led i detta startar Region Örebro län ett pilotprojekt där Företagsjouren utökas med psykosocialt stöd från primärvården.
– Företagen har det tufft på fler sätt än de ekonomiska. Att vi kan erbjuda den här tjänsten med kurator eller psykolog för dem som är i behov av psykosocialt stöd är bra. Nu måste vi göra allt vi kan för att rädda både företagen och människorna bakom dem, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Sedan den 30 april finns nu en direktlina mellan Företagsjouren och en mottagning för psykisk ohälsa för att snabbt kunna fånga upp länets företagare i behov av psykosocialt stöd.

– Vi minns finanskrisen, stormen Gudrun och den psykiska ohälsa som följde bland företagare av de kriserna. Därför känns det bra att kunna stötta upp kring den här målgruppen, säger Camilla Eklöv, kurator och tf enhetschef, Karolina vårdcentral.