Coronan är ett hårt slag mot besöksnäringen – historiskt låga siffror

Coronapandemin har slagit mycket hårt mot besöksnäringen. – Krisen är total och slår mot alla, säger Björn Fransson, chef för destinationsutveckling på Örebrokompaniet.

Under årets första två månader låg hotellbeläggningen på 65-70 procent, men när krisen slog till rasade den ner till knappt 20 procent på bara några dagar. Även om det hämtat sig några procentenheter de senaste dagarna är hotellen i Örebro nere på historiskt låga nivåer.

I Örebrokompaniets besöksnäringsbarometer ger besöksnäringsföretagen en mörk bild av läget för branschen. Ungefär hälften av företagen har permitterat personal och nära 65 procent har fått begränsa verksamheten kraftigt. En fjärdedel av de tillfrågade uppger att de påverkats, men att de hittills kunnat driva vidare verksamheten ungefär som vanligt.

I våras hoppades många på en lättnad till sommaren. Men allt fler tecken tyder på att den utländska turismen ser ut att utebli eller i bästa fall minska kraftigt. För en kommun som Örebro, där de utländska gästnätterna står för ungefär 45 procent i juli får det stora konsekvenser, menar Björn Fransson.

-Framför allt handlar det om Norge. De stod för nära en tredjedel av gästnätterna i juli förra året, majoriteten på Gustavsviks camping. Nu ser den marknaden ut att vara stängd.

källa: Örebrokompaniet

,