Framtidens lantbrukare ska läsa på Karro – praktik ute på gårdar i länet

Naturbruksprogrammet på Kvinnerstagymnasiet görs om. Under en längre tid har utbildningen lidit av ett lågt söktryck och nu ska den bli mer attraktiv och matcha lantbruksnäringens efterfrågan på arbetskraft.

– Det innebär bland annat att vi lägger ut delar av vår praktiska undervisning hos länets lantbrukare. På så sätt får vi till exempel tillgång till den moderna teknik som idag är en verklighet i branschen, säger Claudia Kraft, rektor på Kvinnerstagymnasiet.

Dessutom kommer eleverna som börjar hösten 2021 att läsa alla sina gymnasiegemensamma ämnen på Karolinska gymnasiet i Örebro. Att förlägga delar av utbildningen på en av våra populära skolor i centrala Örebro tror vi kommer öka programmets attraktivitet och locka att nya grupper av elever får upp ögonen för en framtidsbransch.

,