Nytt konstverk invigt vid Öbos huvudkontor

I förra veckan invigde ÖBO sitt senaste konstverk som nu finns i kvarteret Husaren. Det är två verk, ”Jag ser dig i mig” av Karen Froede och ”Hemljus” av Mikael Richter och Karen Froede.

“ÖBO har en vision om att gestaltning i offentliga miljöer långsiktigt ska stärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av fastigheter och platser. Konstens uppgift är att tillföra humanistiska värden i livsmiljön, skapa broar mellan olika tidsepoker att reflektera över och den ska gärna väcka känslor och tankar som leder till samtal. Konst i våra bostadsmiljöer ger oss också redan från barnsben tillgång till kosten, då den finns tillgänglig i kvarteret där man bor”, skriver Öbo.

foto: Jan Larsson

“Sedan 1937 har det i Sverige funnits en regel som innebär att en procent av den totala byggkostnaden reserveras för platsspecifik konst. Det ger oss som fastighetsägare ett ekonomiskt utrymme för konst i våra större ny- och ombyggnadsprojekt”, uppger Öbo.