Chans att rädda Openart kvar nästa år – ännu inget beslut om flytt till 2022

Kulturnämnden i Örebro tog inget beslut att flytta nästa års Openart till sommaren 2022. Nu är ärendet återremitterat för att ytterligare se på möjligheterna att rädda kvar evenemanget och genomföra det som tidigare planerat, sommaren 2021. Så här säger nämndens ordförande Lennart Bondeson (KD):

“Vi fick efter besked om framflytt till 2022, frågor från företag att det fanns intresse om stöd. Även om jag bedömer det som ett ” halmstrå ”, så beslutade nämnden att avvakta till juninämnden för att utreda om det finns ett stort intresse”.

,