Gladys del Pilar är ny ambassadör för Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden presenterade i dag örebroaren Gladys del Pilar som ny ambassadör till sin kraftsamling för forskning om Covid-19 kopplat till hjärt-lungsjukdom. Hon uppger själv att hon blir ambassadör för att hon själv lider av astma och diabetes och därför vill bidra.

Lyssna gärna på Gladys program från 2017 i serien Örebropratarna.

,