Kommunen satsar miljoner på att skapa sommaraktiviteter

Till följd av Coronapandemin kommer sommaren 2020 se annorlunda ut för många kommuninvånare. Fler än vanligt bedöms stanna på hemmaplan under sommaren och det finns därför ett behov av att kunna delta i stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. Därför omfördelas nu 1,4 miljoner kronor som på olika sätt kommer användas till aktiviteter under sommaren, uppger Örebro kommun.

-Det är en väldigt speciell tid som vi alla går igenom just nu och det kommer även påverka sommarplanerna för många. Många kommunala verksamheter och föreningar gör normalt sett mycket fina aktiviteter under somrarna men genom att i år tillskjuta 1,4 miljoner kronor utökas nu de möjligheterna, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förutom att kommunala verksamheter kommer ges möjlighet att utöka sin verksamhet under sommaren kommer även finansiellt stöd ges till föreningar och organisationer som har möjlighet att genomföra aktiviteter under sommaren.

Örebrokompaniet ges också ett tilläggsuppdrag att inkludera målgruppen kommuninvånare i sin verksamhet och marknadsföring. För att fler ska få information om vad man som örebroare kan göra i sitt närområde under sommaren 2020 krävs en samlad marknadsföring och kommunikation. I och med detta kommer Örebro kommun kunna erbjuda en effektivare marknadsföring av både kommunens utåtriktade sommarverksamhet samt föreningar och organisationers utbud.

-Det kommer vara fler örebroare som spenderar sommaren på hemmaplan, både barn och unga men också äldre kommuninvånare. Vi tror därför att det är viktigt att kunna erbjuda hälsofrämjande och stimulerande aktiviteter under sommaren som samtidigt håller sig inom ramen för de begränsningar som finns när det gäller smittspridningsrisken, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

-Uppfinningsrikedomen inom både den kommunala organisationen och föreningslivet är stor vad gäller att skapa aktiviteter och upplevelser för olika målgrupper som ändå tar hänsyn till den situation vi är i utifrån Coronapandemin. Kommunens egna verksamheter tillsammans med civilsamhället och Örebrokompaniets stöd i att marknadsföra alla aktiviteter kommer ge en bra bild till örebroarna om vad som går att göra i sommar på hemmaplan, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd och Kulturnämndens ordförande.

Förutom den extra satsning på sommaraktiviteter som nu görs för olika målgrupper avsätter kommunen också nästan två miljoner kronor till Lov Örebro, en sommarlovssatsning som vänder sig till barn och unga. Det görs också satsningar på extra fritidsledare under sommaren på fritidsgårdarna i Partnerskapsområdena; Brickebacken, Varberga, Oxhagen, Baronbackarna och Vivalla. Utöver det ges även icke-vinstdrivande verksamheter möjlighet att ta emot feriepraktikanter för att skapa sysselsättning och aktiviteter under sommaren.

källa: Örebro kommun

,