Stadsmissionen får en miljon för stöd till ensamkommande gymnasieelever

Örebro Stadsmission har sedan 2018 stöttat ensamkommande gymnasieungdomar i akut behov av boende. Nu har de flesta av dem ett år kvar på gymnasiet och störst fokus ligger just nu på att se till att de går ut gymnasiet med godkända betyg.  Stadsmissionen har sökt medel från Programnämnd social välfärd för att kunna fortsätta ge det stöd som ungdomarna behöver. De beviljas stöd på en miljon kronor.

– Ungdomarnas främsta prioritet måste nu få vara att klara kunskapskraven i skolan, inte att leta efter tak över huvudet. Det är viktigt för oss att ungdomarna får en lugn och trygg studiemiljö för att nå godkända gymnasiebetyg för att sedan ha goda fortsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden, säger John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.

Stadsmissionen ska ge plats för 22 ungdomar i deras lokaler och förutom boendestöd även rikta insatser för att ungdomarna ska få en fungerande vardag och ekonomi, godkända studier och en trygg framtid. De vill också rikta ett ytterligare stöd i mån av tid till ungdomar som inte bor på boendet men som befinner sig i samma situation.

– Det är tydligt att det landat på kommunerna och civilsamhället att hantera gymnasielagens konsekvenser. Stadsmissionen i Örebro visade tidigt villighet att hjälpa dessa ungdomar och jag har ett gott förtroende för deras arbete, säger Anna Andersson (KD), vice ordförande i Programnämnd social välfärd.

Många av ungdomarna har bott i tomställda lägenheter runt om i Örebro. Det har varit en uppskattad och nödvändig lösning. Men dessa kontrakt har ofta varit korttidskontrakt. Denna lösning ska därför ge ungdomarna ett lugn under deras kvarstående studieperiod. De medel som Stadsmissionen beviljas av kommunen ska täcka kostnader från maj 2020 fram till juni 2021.

– Det är viktigt att ta vara på de krafter som finns i det civila samhället. Vi vill att individen står i fokus och ges möjlighet att uppnå godkända betyg och en bra vägledning till vuxenlivet, säger Annika Tholster (C), presidieledamot i Programnämnd social välfärd.