Platser kvar på yrkeshögskoleutbildningar

Trots läget på arbetsmarknaden och det stora söktrycket finns det platser kvar på fler än 150 yrkeshögskoleutbildningar runt om i landet. Fastighetsingenjör, redovisningsekonom, webbutvecklare, företagssäljare och stödpedagog är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

Yrkeshögskolan har byggts ut kraftigt de senaste åren, men konkurrensen om platserna på de populäraste utbildningarna är fortsatt hård. Samtidigt som söktrycket är stort finns det platser kvar på många utbildningar. En fjärdedel av utbildningarna med så kallade restplatser är inom utbildningsområdet Teknik och tillverkning, t.ex. automationsingenjör, CAD-konstruktör och vindkraftstekniker.

– Stigande arbetslöshet och osäker arbetsmarknad gör att vi tror på rekordmånga sökande i år. Det handlar om människor i behov av kompetensutveckling och omställning eller som helt enkelt bara tar chansen att byta karriär, säger Johan Lindahl som är pressansvarig på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Den region som har flest utbildningar med restplatser är Västra Götaland (47), men även Stockholm (29), Skåne (22), Jönköping (12) och Örebro (11) har platser kvar på många utbildningar.