City Örebro med i nationellt samarbete – stödja näringslivet i centrum

Coronapandemin har inneburit att centrumorganisationer över hela landet har tvingats ställa om sin verksamhet och snabbt hitta nya lösningar som stöttar näringslivet i city. Efter första raden krisåtgärder påbörjades mer långsiktiga satsningar för en stadskärna post-corona. Nu lanseras ett utbildningssamarbete mellan fem städer som ska hjälpa näringslivet att ta ännu ett kliv framåt.

Digitaliseringen och utvecklingen har gått i en rasande takt de senaste två månaderna. Omställningen för handlare, krögare och andra företagare i stadskärnan har varit avgörande för deras överlevnad. Fokus har dels varit att kapa kostnader men framförallt att hitta nya affärsmodeller. Som ett stöd i den omställningen har nu fem samverkansbolag gått samman och tagit fram ett digitalt utbildningspaket för sina medlemmar. De medverkande bolagen är Malmö Citysamverkan, Helsingborg City, Innerstaden Göteborg, City Örebro och Linköping City Samverkan.

-Vi har ett starkt kollegialt nätverk och i samband med våra nationella avstämningsmöten insåg vi att vi hade samma utmaningar runt om i våra stadskärnor. Så vi valde att samarbeta istället för att uppfinna hjulet var för sig, säger Stina Storm vd City Örebro.